Please or Zarejestruj się to create posts and topics.

Rytualy Zaklęcia

hej to co znalazłam w literaturze :

Aby pozyskać czyjąś miłość
W nocy rozpalamy niewielkie ognisko w kociołku lub innym pojemniku.
Przygotowujemy kartkę papieru o boku 10 cm i rysujemy na niej
czerwone serce oraz wypisujemy imię osoby, na której nam zależy.
Podczas rysowania trzeba wizualizować tę osobę oraz sytuacje, w
których zakochuje się ona w nas czy nie potrafi się nam oprzeć.
Koncentrujemy się na jej sercu, które ogarniają płomienie miłości.
Na koniec całujemy imię wypisane na sercu trzy razy. Stajemy
nad ogniskiem i wrzucamy kartkę w ogień, wypowiadając przy tym
trzy razy poniższe zaklęcie:
Ogniu, zapłoń, ogniu, lśnij,
Ogniu, przynieś miłość mi.
Snopem iskier w górę, w bok.
Skieruj na mnie jego wzrok.